Ochrona środowiska w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Ochrona środowiska w ciągu ostatnich dziesięcioleci stała się istotnym determinantem życia społeczeństw. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się podstawową przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przedsiębiorca podejmując decyzję o przedsięwzięciu musi brać pod uwagę wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Wymaga tego obowiązujące w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Prawo Ochrony Środowiska.

Procedura inwestycyjna w zakresie ochrony środowiska rozpoczyna się od wykonania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Do wniosku powinna być dołączona najczęściej Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Organ wydający decyzję środowiskową przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której wykonywany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja środowiskowa jest dołączana do wniosku o wydanie między innymi pozwolenia na budowę, pozwolenia na przebudowę lub zmianę przeznaczenia obiektu. Decyzja środowiskowa wymagana jest również przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed uruchomieniem zakładu lub instalacji niezbędne jest uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska (w oparciu o operat ochrony powietrza, studium ochrony powietrza, operat wodnoprawny, dokumentacja gospodarowania odpadami). Do najważniejszych decyzji w tym zakresie należą:

pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (pozwolenie na emisję);

pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

– zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie odpadów);

pozwolenie na wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

– pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej;

Przed uruchomieniem zakładu należy wykonać wstępne pomiary emisji (emisje do powietrza, parametry ścieków itp.), które potwierdzą zgodność poziomów emisji z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach na korzystanie ze środowiska.

W trakcie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring wpływu na środowisko, (pomiary: emisja do powietrza, poziom hałasu, jakość ścieków itp.) aktualizować na bieżąco posiadane decyzje na korzystanie ze środowiska oraz obliczać i odprowadzać opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykonywać sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

W trakcie eksploatacji instalacji należy przygotować zakład do przeciwdziałania sytuacjom awaryjnym do ograniczania potencjalnych skutków awarii przemysłowych. W tym zakresie należy przeanalizować rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o tym, że jest to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nie wszyscy przedsiębiorcy decydują się na budowę nowego zakładu. W wielu przypadkach dochodzi do zakupu zakładu lub jego części. W takiej sytuacji przedsiębiorcy oprócz analizy finansowej i wyceny możliwości rynkowych zakładu wykonują audyt ochrony środowiska (przegląd ekologiczny), który umożliwia weryfikację spełniania wymagań prawa ochrony środowiska przez podmiot oraz nakładów finansowych niezbędnych dla doprowadzenia zakładu do zgodności z Prawem Ochrony Środowiska.

Polecamy

PRiE OPEX  - ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX

80-232 Gdańsk
ul. Jana Matejki 6
telefon: 058 345 20 62
tel./fax: 058 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ochrona środowiska i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.