A miało być tak pięknie…

Od 29 lipca Microsoft udostępnił Windowsa 10 do którego za darmo możemy zaktualizować nasz stary system Win 7, 8, 8.1. Generalnie rewelacja, jeżeli nasz sprzęt spełnia wymagania i uaktualnienie zainstaluje się bez problemu. A co jeśli nie i np. w czasie instalacji pokazuje się błąd 0x1900101 – 0x20017.

Być może posiadacie procesor Intel Pentium G3258 który mimo swoje w miarę nowej konstrukcji niestety powoduje w/w błąd w czasie instalacji systemu. I co wtedy….

Ano należy  zainstalować w naszym systemie aktualizacje mikrokodu procesorów Intel KB3064209 ale to też może nie pomóc. Może być potrzebny upgrade Bios-u płyty gł.

Upgrade taki w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie łatwiejszy niż jeszcze parę lat temu. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach by zrobić to samemu, najlepiej oddać sprzęt do serwisu.

Polecamy
AddComp

Serwis Sprzętu Komputerowego

ul.Stanisława Sołdka 3B
Gdańsk-Osowa
tel. 507 664 063

Serwis czynny:
pn-pt 9.00-17.00

serwis@addcomp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania A miało być tak pięknie… została wyłączona

Serwis notebooka

serwis notebooka - płyta głównaSERWIS NOTEBOOKA

Spadek cen i wzrost wydajności sprawił, że notebooki stały się bardzo popularne wśród użytkowników komputerów. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że notebooki wymagają większej uwagi serwisowej. Specyficzna konstrukcja układu chłodzenia powoduje, że jest on bardziej podatny na zabrudzenie (zakurzenie) niż w komputerach „stacjonarnych”. Jeżeli nasz notebook pracuje „głośniej” i czujemy, że powietrze wydmuchiwanie z wnętrza jest bardzo ciepłe – są to pierwsze oznaki informujące nas o koniecznościserwis notebooka przeprowadzenia konserwacji.  W większości przypadków operację konserwacji (oczyszczenia) notebooka można przeprowadzić tyko w serwisie komputerowym, ponieważ wymaga to praktycznie całkowitego rozłożenia urządzenia. Dobrze wykonana usługa konserwacji pozwala na dalszą bez problemową prace i uniknięcie poważniejszych awarii notebooka.

Polecamy

AddComp

Serwis Sprzętu Komputerowego

ul.Stanisława Sołdka 3B
Gdańsk-Osowa
tel. 507 664 063

Serwis czynny:
pn-pt 9.00-17.00

serwis@addcomp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Serwis Komputerowy | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Serwis notebooka została wyłączona

Fotowoltaika

Uchwalenie 20 lutego 2015 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) (Dz.U. 2015 poz. 478) dało podstawę do opracowania systemów wsparcia przedsięwzięć związanych wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Kredyty bankowe i dotacje mogą wesprzeć osoby fizyczne, jednostki samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w inwestycjach związanych z OZE.
Przygotowana przez nas oferta obejmuje budowę mikroinstalacji – tzn. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW. W ramach mikroinstalacji wytwarzana energia elektryczna może być zużywana wyłącznie na potrzeby wytwórcy (z zastosowaniem akumulatorów) lub nadwyżki energii mogą być odprowadzane do sieci elektroenergetycznej, za co przysługuje wynagrodzenie.

Oferujemy kompleksowe działania prowadzące do wykonania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, które składają się z:

  1. Wstępnej oceny lokalizacji instalacji i prognozy efektywności ekonomicznej;
  2. Projektu systemu fotowoltaicznego, wykonanego przez uprawnionego projektanta, z określeniem efektu materialnego i uzysku energii elektrycznej (wymagane we wniosku o dotację). Systemy projektowane są z wykorzystaniem optymalnie dobranych modułów (monokrystaliczne lub polikrystaliczne), przy użyciu profesjonalnego oprogramowania projektowego uwzględniającego lokalne warunki nasłonecznienia.
  3. Przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, a w tym wniosków do programu PROSUMENT i załatwienie formalności związanych z odbiorem energii przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
  4. Budowy instalacji przez doświadczony zespół monterów posiadających wymagane ustawą o OZE certyfikat UDT. Wykonana instalacja objęta będzie gwarancją – 10 letnią gwarancją na ogniwa fotowoltaiczne, gwarancją 14 dniowej naprawy uszkodzeń i 3 letnią rękojmią na wykonany montaż.
  5. Testów i uruchomienia instalacji z potwierdzeniem efektu materialnego uzysku energii elektrycznej (niezbędne do uruchomienia dotacji).
  6. Serwisowania systemu i monitoring funkcjonowania instalacji.

Zapraszamy do kontaktu. Nasz pracownik, już w trakcie pierwszej wizyty określi lokalne uwarunkowania i ustali Państwa potrzeby i cele. Po tym otrzymacie Państwo wstępną ofertę wykonania instalacji fotowoltaicznej w zakresie odpowiadającym przyjętym założeniom.

 Polecamy

Fotowoltaika - ochrona środowiskaPrzedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX

80-232 Gdańsk
ul. Jana Matejki 6
telefon: 058 345 20 62
tel./fax: 058 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Ochrona środowiska | Otagowano | Możliwość komentowania Fotowoltaika została wyłączona

Ochrona środowiska w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Ochrona środowiska w ciągu ostatnich dziesięcioleci stała się istotnym determinantem życia społeczeństw. Zasada zrównoważonego rozwoju stała się podstawową przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przedsiębiorca podejmując decyzję o przedsięwzięciu musi brać pod uwagę wpływ przedsięwzięcia na środowisko. Wymaga tego obowiązujące w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Prawo Ochrony Środowiska.

Procedura inwestycyjna w zakresie ochrony środowiska rozpoczyna się od wykonania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Do wniosku powinna być dołączona najczęściej Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Organ wydający decyzję środowiskową przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której wykonywany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja środowiskowa jest dołączana do wniosku o wydanie między innymi pozwolenia na budowę, pozwolenia na przebudowę lub zmianę przeznaczenia obiektu. Decyzja środowiskowa wymagana jest również przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed uruchomieniem zakładu lub instalacji niezbędne jest uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska (w oparciu o operat ochrony powietrza, studium ochrony powietrza, operat wodnoprawny, dokumentacja gospodarowania odpadami). Do najważniejszych decyzji w tym zakresie należą:

pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (pozwolenie na emisję);

pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

– zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie odpadów);

pozwolenie na wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

– pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej;

Przed uruchomieniem zakładu należy wykonać wstępne pomiary emisji (emisje do powietrza, parametry ścieków itp.), które potwierdzą zgodność poziomów emisji z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach na korzystanie ze środowiska.

W trakcie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring wpływu na środowisko, (pomiary: emisja do powietrza, poziom hałasu, jakość ścieków itp.) aktualizować na bieżąco posiadane decyzje na korzystanie ze środowiska oraz obliczać i odprowadzać opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykonywać sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

W trakcie eksploatacji instalacji należy przygotować zakład do przeciwdziałania sytuacjom awaryjnym do ograniczania potencjalnych skutków awarii przemysłowych. W tym zakresie należy przeanalizować rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o tym, że jest to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nie wszyscy przedsiębiorcy decydują się na budowę nowego zakładu. W wielu przypadkach dochodzi do zakupu zakładu lub jego części. W takiej sytuacji przedsiębiorcy oprócz analizy finansowej i wyceny możliwości rynkowych zakładu wykonują audyt ochrony środowiska (przegląd ekologiczny), który umożliwia weryfikację spełniania wymagań prawa ochrony środowiska przez podmiot oraz nakładów finansowych niezbędnych dla doprowadzenia zakładu do zgodności z Prawem Ochrony Środowiska.

Polecamy

PRiE OPEX  - ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX

80-232 Gdańsk
ul. Jana Matejki 6
telefon: 058 345 20 62
tel./fax: 058 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

Zaszufladkowano do kategorii Ochrona środowiska | Otagowano , , , , , , , , | Możliwość komentowania Ochrona środowiska w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa została wyłączona