Fotowoltaika

Uchwalenie 20 lutego 2015 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) (Dz.U. 2015 poz. 478) dało podstawę do opracowania systemów wsparcia przedsięwzięć związanych wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Kredyty bankowe i dotacje mogą wesprzeć osoby fizyczne, jednostki samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w inwestycjach związanych z OZE.
Przygotowana przez nas oferta obejmuje budowę mikroinstalacji – tzn. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW. W ramach mikroinstalacji wytwarzana energia elektryczna może być zużywana wyłącznie na potrzeby wytwórcy (z zastosowaniem akumulatorów) lub nadwyżki energii mogą być odprowadzane do sieci elektroenergetycznej, za co przysługuje wynagrodzenie.

Oferujemy kompleksowe działania prowadzące do wykonania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, które składają się z:

  1. Wstępnej oceny lokalizacji instalacji i prognozy efektywności ekonomicznej;
  2. Projektu systemu fotowoltaicznego, wykonanego przez uprawnionego projektanta, z określeniem efektu materialnego i uzysku energii elektrycznej (wymagane we wniosku o dotację). Systemy projektowane są z wykorzystaniem optymalnie dobranych modułów (monokrystaliczne lub polikrystaliczne), przy użyciu profesjonalnego oprogramowania projektowego uwzględniającego lokalne warunki nasłonecznienia.
  3. Przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, a w tym wniosków do programu PROSUMENT i załatwienie formalności związanych z odbiorem energii przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
  4. Budowy instalacji przez doświadczony zespół monterów posiadających wymagane ustawą o OZE certyfikat UDT. Wykonana instalacja objęta będzie gwarancją – 10 letnią gwarancją na ogniwa fotowoltaiczne, gwarancją 14 dniowej naprawy uszkodzeń i 3 letnią rękojmią na wykonany montaż.
  5. Testów i uruchomienia instalacji z potwierdzeniem efektu materialnego uzysku energii elektrycznej (niezbędne do uruchomienia dotacji).
  6. Serwisowania systemu i monitoring funkcjonowania instalacji.

Zapraszamy do kontaktu. Nasz pracownik, już w trakcie pierwszej wizyty określi lokalne uwarunkowania i ustali Państwa potrzeby i cele. Po tym otrzymacie Państwo wstępną ofertę wykonania instalacji fotowoltaicznej w zakresie odpowiadającym przyjętym założeniom.

 Polecamy

Fotowoltaika - ochrona środowiskaPrzedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX

80-232 Gdańsk
ul. Jana Matejki 6
telefon: 058 345 20 62
tel./fax: 058 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ochrona środowiska i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.